ธุรกิจหลายแห่งขยายแผนจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ

  ที่ประเทศไอซ์แลนด์ มีใบพัดลมโลหะขนาดใหญ่หลายใบที่หมุนรอบตัวเพื่อดึงก๊าซคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ