ทีม Podcast กับแอปฯ ที่ต้องมีติดเครื่อง

  Podcast คือ รายการเผยแพร่เสียงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ดำเนินรายการออกมาเล่าเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการให้สัมภาษณ์ก็ได้