ทำไมไม่ควรวาง Router โดนแสงแดด หรือ ที่มีความร้อนสะสมเป็นเวลานาน

  การวาง Router อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ แต่ว่ามันมีเรื่องของความร้อนจากตำแหน่งที่วาง ร้อนหรือถูกแสงอาทิตย์