ซีเมนส์, ร็อคเวลล์ ออโตเมชั่น, บอช เร็กซ์ร็อธ, และ ABB ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นําตลาดในการจัดอันดับการแข่งขัน PLC Solutions ของ ABI Research

ลอนดอน, 13 ก.ย. 2566 — การจัดอันดับการแข่งขันใหม่โดยบริษัทเทคโนโลยีข่าวกรองระดับโลก ABI Research ให้การตรวจสอบและประเมินผลโซลูชันที่นําเสนอโดยผู้จัดหาโซลูชั่น Programmable Logic Controller (PLC) 11 ราย โดยไม่ลําเอียง การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่เกณฑ์แปดประการที่แบ่งตามกลุ่มนวัตกรรมและการนําไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงความสามารถด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของผู้ใช้ ช่วงการปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง และตัวเลือกด้านราคา นอกจากนี้ รายงานยังประเมินประสบการณ์ของผู้จัดหาโซลูชัน PLC ในการส่งมอบข้อเสนอของตนให้กับผู้ผลิต ความเชี่ยวชาญด้านตลาดแนวตั้งของบริษัท และเครือข่ายพันธมิตร และการเชื่อมต่อและการบูรณาการของโซลูชันกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โรงงานและสินทรัพย์ที่มีอยู่

บริษัทที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับ ได้แก่:

ผู้นําตลาด: Siemens, Rockwell Automation, Bosch Rexroth, ABB
หลัก: Phoenix Contact, Emerson, Beckhoff, Omron, Mitsubishi Electric
ผู้ตาม: B&R Automation, Schneider Electric

“Siemens อยู่ในอันดับสูงสุดในการจัดอันดับคู่แข่ง โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งเนื่องจากฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่และประสบการณ์ในการติดตั้ง ความสามารถในการทํางานอย่างครอบคลุมในโซลูชันซอฟต์แวร์ TIA portal ความสามารถระดับต่ํา/ไม่มีโค้ดและการจําลองที่ยอดเยี่ยม และการปรับแต่ง PLC ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วย Siemens ที่นําเสนอโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพกับตัวควบคุม” นาย James Prestwood นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการผลิต จาก ABI Research กล่าว

Rockwell Automation อยู่ในอันดับที่สอง ด้วยการสนับสนุนการเชื่อมต่อและโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลาย การตอบสนองตลาดแนวตั้งต่างๆ อย่างครอบคลุม และประสบการณ์การติดตั้งอย่างแข็งแกร่ง Bosch Rexroth ทําคะแนนได้ดี โดยอยู่ในอันดับที่สามโดยรวม โดยแสดงความยืดหยุ่นอย่างกว้างขวางภายในตัวควบคุม ctrlX CORE และซอฟต์แวร์ PLC ที่สนับสนุน ด้วยชุดแอปพลิเคชันที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบและติดตั้งโซลูชันการอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ทําให้โซลูชันของ Bosch Rexroth ไม่อยู่ในสองอันดับแรกคือการขาดความสามารถในการจําลอง ตัวเลือกการติดตั้ง SaaS และความสามารถระดับต่ํา/ไม่มีโค้ดที่อ่อนกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ที่นําหน้า Phoenix Contact ทําคะแนนด