ซินหัวสายไหม: “ช่องทางหนานหนิง” แพลตฟอร์มสําคัญสําหรับการเปิดกว้างและความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน

กรุงปักกิ่ง, 18 ก.ย. 2566 — ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการเสนอแนวคิดการสร้างประชาคมอาเซียน-จีนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีอนาคตร่วมกัน และโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และครบรอบ 20 ปีของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 พร้อมกับการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน จะจัดขึ้นที่นันหนิง ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 19 กันยายน (Nanning Daily/Liang Feng)
งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 พร้อมกับการประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน จะจัดขึ้นที่นันหนิง ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 19 กันยายน (Nanning Daily/Liang Feng)

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 และการประชุมสุดยอดดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จในนันหนิง เมืองหลวงของมณฑลกวางสีฝูเจี้ยนตอนใต้ของประเทศจีน ในปี 2547 นับตั้งแต่นั้นมา งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนจัดขึ้นทุกปีและนันหนิงกลายเป็นเจ้าภาพถาวรของงานแสดงสินค้า ก่อให้เกิด “ช่องทางนันหนิง” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําคัญสําหรับความร่วมมือเปิดกว้างและความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน และกลายเป็นนามบัตรที่สว่างไสวของมณฑลกวางสี

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สินค้าหลากหลายชนิดจากประเทศอาเซียนได้เข้าสู่ตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนสร้างโอกาสให้กับพ่อค้าอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทจากจีน อาเซียน และแม้กระทั่งทั่วโลกจํานวนมากใช้ “ช่องทางนันหนิง” ในการร่วมมือกันในหลายด้าน เช่น การค้าสินค้า การลงทุน การค้าบริการ ศักยภาพการผลิตระหว่างประเทศ และการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน เป็นต้น

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นันหนิงได้ลงนามในโครงการประมาณ 300 โครงการระหว่างงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 200,000 ล้านหยวน กล่าว Liang Qing ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการลงทุนนันหนิง

นอกจากนี้ งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนได้ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้บริษัทจีนจํานวนมาก “ไปสู่โลก”

การค้าระหว่างอาเซียนและจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2547 เป็น 975,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565

จีนยังคงเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี อาเซียนเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับหนึ่งของจีนติดต่อกัน 3 ปี

Wei Zhaohui เลขาธิการฝ่ายเลขานุการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ชี้ให้เห็นว่า “ช่องทางนันหนิง&quot