หลายปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่าวิถีชีวิตของคนเราจะปรับเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลได้ขนาดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกยกระดับขึ้นไปไว้บนออนไลน์