ชมอีกเครื่อง iPhone 15 Plus บอดี้แคบลง USB-C และมี Dynamic Island

  ชมกันต่อเนื่องกับ iPhone 15 Plus ที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจก่อนเปิดตัว