ชมภาพ Apple Dual USB-C Adapter ใหม่ใหม่จาก Apple ที่สามารถชาร์จไฟได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน