ชมคลิปทดสอบความแข็งแกร่งของ Nothing Phone (1) เมื่อตกกระแทกจะรอดหรือไม่

  ์Nothing Phone (1) ถูกทดสอบความแข็งแรงจากการตกกระแทกจากทาง PBKreviews เรามาดูกันว่าเครื่องรุ่นนี้จะรอดหรือไม่