จันทร์ 29 ตั้ง ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาการเงิน พร้อมเข้าตลาด MAI

จันทร์ 29 ตั้ง ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาการเงิน ( FA ) ลุยปรับโครงสร้างบริษัท พร้อมเข้าตลาด MAI

“จันทร์ 29” แต่งตั้ง “ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หวังขยายธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น และก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจออร์แกไนซ์ในอนาคต คาดยื่นไฟลิ่งได้ภายในปี 64 นี้

นายพชร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันทร์ 29 จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อปรับโครงสร้างบริษัทและโครงสร้างทางการเงิน ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทุน เพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้แบบครบวงจร และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจออแกไนซ์และการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทมี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event) กลุ่มธุรกิจการจัดนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า (Exhibition) กลุ่มธุรกิจบริหารโครงการพิเศษ (Project Management) กลุ่มธุรกิจวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media Agency)

160117865030

สำหรับสัดส่วนภาพรวมรายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มธุรกิจการจัดนิทรรศการและจัดแสดงสินค้า มีรายได้อยู่ที่ 352 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากกลุ่มธุรกิจวางแผ่นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ 264 ล้านบาท สัดส่วน 30% รายได้จากกลุ่มธุรกิจการจัดงาน Event อยู่ที่ 176 ล้านบาท สัดส่วน 20% และรายได้จากกลุ่มบริหารโครงการพิเศษ (Project Management อยู่ที่ 77 ล้านบาท สัดส่วน 10%

นอกจากนี้ ในปี 2564-65 บริษัทมีแผนขยายกลุ่มธุรกิจด้านพัฒนาฐานข้อมูล Big data รวมทั้งต่อยอดพัฒนาฐานข้อมูลภายในจากธุรกิจของบริษัทที่รวบรวมกับลูกค้าตามประเภทต่างๆ ทั้งกลุ่มการจัดแสดงสินค้า โดยปัจจุบันมีรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้า จากการจัดงานแสดงสินค้ากว่า 1 หมื่นราย แยกประเภทผู้ประกอบการ Start up , SMEs, OTOP , วิสาหกิจชุมชน , Young Smart Farmer , GI , Local Economy ซึ่งได้จัดทำข้อมูลไว้รวบรวมเป็น Data Center คลังข้อมูลในทุกมิติ พร้อมนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ และเป็นจุดแข็งขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต ส่วนกลุ่มธุรกิจวางแผนสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ได้เพิ่มสัดส่วนของ Digital media และ New media มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

“การเตรียมเป้าหมายเพื่อเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญ เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตของธุรกิจได้เพิ่มขึ้น และยังทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี โปร่งใส ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนเป็นการสร้างรากฐานของบริษัทให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน”นางสาวรัชดากล่าว

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนปรับโครงสร้างบริษัทและโครงสร้างทางการเงิน ระบบภายในองค์กร เตรียมแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Firing) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ไม่เกินต้นปี 2565

  • ช็อกวงการ ‘ยูโกะ ทาเคอุจิ’ นางเอกหนัง ‘Be With You’ ซีรีส์ ‘สูตรรักข้าวห่อไข่’ ฆ่าตัวตาย

  • 'อนุดิษฐ์' เปิดใจ ชม'สุดารัตน์'ทุ่มเทเพื่อพรรคเพื่อไทย

  • ‘จีจี้ BNK48’ Janken Queen คนแรกของไทย