‘คลัง’แจ้งกลต.โยนหุ้น’การบินไทย’ให้วายุภักษ์ 3.17%

กระทรวงการคลัง แจ้ง ขายหุ้น”การบินไทย” 69.19 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.17% ให้กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง คงหลือถือหุ้น 1.04พันล้านหุ้น คิดเป็น 47.86%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ระบุ กระทรวงการคลัง ขายหุ้น บมจ.การบินไทย (THAI) จำนวน 69,193870 หุ้น หรือคิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงให้กับกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ กระทรวงการคลังเหลือถือหุ้นจำนวน 1,044,737,191 หุ้นหรือคิดเป็น 47.86%ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

  • ‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ โอน ‘เกษตรกร’ เพิ่มอีก 3.5 ล้านรายจนถึง 29 พ.ค.นี้ ใครได้บ้าง

  • 'เกษตรกร' ต้องรู้ 5 เรื่อง 'เงินเยียวยา' ที่ระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินไม่เคยบอก

  • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร รมว.เกษตร เคลียร์ชัด! แบบไหนควรได้ ไม่ควรได้เงิน