ข่าวเศร้า Microsoft Office และ Microsoft 365 จะไม่สามารถใช้ได้กับ Windows 7 และ 8.1 ต้นปี 2023

  Microsoft Office และ Microsoft 365 จะไม่รองรับการใช้งานกับ Windows 7 และ 8.1 ในอีกไม่นานหลังจากนี้