ข่าวดี Google Bard ChatGPT ระบบ AI พูดคุยได้ของ Google เปิดให้สมัครใช้งานในประเทศไทยแล้ว

  ในที่สุด Google Bard บริการทดลอง AI ในรูปแบบ Chatbot เปิดให้บริการแล้ว