ขั้นตอนการทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านหมอพร้อม (ฟรี) เตรียมตัวให้ดีก่อนท่องเที่ยว

กรมควบคุมโรคได้ให้ข้อมูลขั้นตอนการทำ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) ก่อนเดินทางออกนอกประเทศว่ามีความเหมือนเดิมหรือไม่ หลังไทยผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศ 1 พ.ค. ย้ำ! ทำได้ง่าย ๆ ผ่านระบบหมอพร้อม

เราว่าหลายคนทำเป็นแล้ว แต่สำหรับหลายคนก็ยังยากอยู่แหละ วันนี้เราเลยเขียนวิธีการขอวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับคนไทยมาบอกต่อกัน

จริง ๆ การยื่นเอกสารขอวัคซีนพาสปอร์ตนั้นทำไม่ยากครับ ให้ทำตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ สิ่งที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมมีเพียงรูปจริงของหน้า Passport เท่านั้น

ทั้งนี้วัคซีนพาสปอร์ตจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจนถึงสิ้นปีครับ ^^