ขอ ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ กู้ 50,000 บาท ให้ผ่าน ต้องมีอะไรบ้าง?

เปิดเงื่อนไขและคุณสมบัติในการขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากธนาคาร “ออมสิน” วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ โดยนำสิทธิ์จากผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติในรอบแรกมาเปิดให้ประชาชนที่สนใจเริ่มขอสินเชื่ออีกครั้ง โดยครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” 

สำหรับผู้ที่อยากลงทะเบียนให้มีโอกาส “ผ่านอนุมัติ” จากธนาคาร จะต้องทำตามเงื่อนไข และมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด ดังต่อไปนี้ 

  

  •  7 เรื่องต้องรู้ก่อนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 

1. วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

3. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4. ไม่มีหลักประกัน

5. ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

6. ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

7. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • วิธีตรวจสอบสถานะ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน'
  • 15 คำถาม 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ลงทะเบียนผ่านแอพ ‘MyMo’
  • เปิดขั้นตอนสมัคร ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ ผ่าน MyMo วงเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ
  •  คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 

1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7. ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

  • 'ถาวร' จี้ ผบ.ตร.-ดีเอสไอ-ศาล ปฎิบัติหน้าที่เคร่งครัด หลังม็อบชุมนุมทำผิดดฎหมาย

  • เปิดรายชื่อ 'ส.ส.-ส.ว.' เสนอสภาส่งศาลชี้ขาดปมแก้รธน.

  • จบเกม ’กลุ่มซีพี’ ผงาดค้าปลีก 'ไทย-อาเซียน' | STOCK GOSSIP | 9 พ.ย. 63

  •  วิธีขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:  เปิดขั้นตอนสมัคร ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ ผ่าน MyMo วงเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากได้รับอนุมัติ ระบบจะแจ้งว่าให้กดทำสัญญาภายใน 7 วัน และกดถัดไป เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดยอมรับ และกรอกรหัส MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ กดรับรหัส OTP และกรอกรหัส และกดยืนยัน ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง