การแต่งตั้ง ดร. สแตน โหย่ว เป็นคณบดีด้านวิชาการของสถาบันความยั่งยืนและเทคโนโลยี

ฮ่องกง 13 ก.ย. 2566 — The Institute of Sustainability and Technology (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “IST”) ยินดีที่จะประกาศแต่งตั้ง ดร. Stan Ho ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีด้านวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

Ms. Poman Lo, ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษาของ IST (ขวา) และ ดร. Stan Ho คณบดีด้านวิชาการของ IST
Ms. Poman Lo, ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษาของ IST (ขวา) และ ดร. Stan Ho คณบดีด้านวิชาการของ IST

ดร. Ho เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธนาคารและการจัดอันดับเครดิต ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสถาบันจัดอันดับเครดิตและธนาคารระดับโลกและจีน เขามีประสบการณ์มั่นคงในการจัดอันดับเครดิตจีน ธุรกรรมตลาดทุน การเงินสีเขียว และการจัดอันดับ ESG รวมถึงบทบาทที่ CS First Boston, Merrill Lynch, Bear Stearns, Fitch Ratings และ Lianhe Ratings Global

ดร. Ho เป็นศาสตราจารย์พิเศษของคณะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ศาสตราจารย์พิเศษของวิทยาลัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิตี้ฮ่องกง ศาสตราจารย์พิเศษของโรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮ่องกงแบพทิสต์ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหลิงหนาน ดร. Ho ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการทางเทคนิคสําหรับโครงการรับรองการเงินสีเขียวที่หน่วยงานประกันคุณภาพฮ่องกง

คุณ Poman Lo ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษาของ IST กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ ดร. Ho มาร่วมงานเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ IST ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและความยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่า ดร. Ho จะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างดีเยี่ยมในงานวิจัยทางวิชาการและช่วยผลักดันให้ IST มีตําแหน่งผู้นําในวงการวิชาการของเอเชีย”

ดร. Stan Ho คณบดีด้านวิชาการของสถาบันความยั่งยืนและเทคโนโลยี กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีด้านวิชาการของ IST และผมมองหาที่จะได้ทํางานร่วมกับและสื่อสารกับทีมวิชาการ นํา IST ไปสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันฝึกอบรมด้านสีเขียวและ ESG ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

เกี่ยวกับสถาบันความยั่งยืนและเทคโนโลยี
สถาบันความยั่งยืนและเทคโนโลยี (IST) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มีภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดทางออกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รุนแรงที่สุดของโลกผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรม การศึกษา และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ESG IST สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระดับโลกสําหรับผู้บริหารธุรกิจ ตอบสนองบริบทที่หลากหลายของตลาดเอเชีย IST มุ่งมั่นที่จะสถาปนาวิธีการวัดและจัดการผลกระทบที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมาตรฐานการจัดอันดับและเกณฑ์อ้างอิง ESG สําหรับภาคส่วนต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มและแนวปฏิบัติที่